IKC Johan Willem Friso

Adresgegevens

U kunt ons bereiken via onderstaand telefoonnummer of
een mail versturen naar info@jwfschool.nl

C. Fabritiusstraat 21, 8932 HN Leeuwarden.
Telefoon: 058-2127623

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Medezeggenschapsraad

De instelling van de MR is in de wet geregeld. Iedere school is verplicht een MR te hebben. De MR kun je vergelijken met de Ondernemingsraad in een bedrijf. Het verschil is dat er naast de werknemers ook ouders, die ook een groot belang hebben bij het goed functioneren van de school, lid zijn van de MR.

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden, die het officiële beleid van het bestuur en de gang van zaken op school kritisch volgt.

Voor een goede belangenbehartiging is het cruciaal dat de MR weet wat er speel onder de ouders. Daarvoor kan altijd contact worden opgenomen met een van de leden van de oudergeleding of de voorzitter via de email (mr@jwfschool.nl

 

Notulen van de MR vergaderingen

 

Schooljaar 2020-2021

22 september 2020

Schooljaar 2019-2020

3 juni 2019

Schooljaar 2018-2019

12 juni 2019

9 april 2019

30 oktober 2018

25 september 2018

 

Schooljaar 2017-2018

22 mei 2018 (jaarverslag)

25 januari 2018

17 oktober 2017

19 september 2017

 

 

Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen door Inspectie

Het rapport van de inspectie staat inmiddels online en is te vinden op de site van de onderwijsinspectie.

klik hier voor het onderdeel over IKC JWF.