IKC Johan Willem Friso

Adresgegevens

U kunt ons bereiken via onderstaand telefoonnummer of
een mail versturen naar info@jwfschool.nl

C. Fabritiusstraat 21, 8932 HN Leeuwarden.
Telefoon: 058-2127623

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Team

Het team van het IKC bestaat uit leerkrachten, pedagogisch medewerkers, specialisten, onderwijsassistenten, cultuurcoach en een directeur. Leerkrachten staan voor de groepen 1 t/m 8, pedagogisch medewerkers zijn er voor de opvang van de kinderen van 0-4 ende BSO.
Wij hebben op school de volgende specialisten:

Intern Begeleider  (D. Turkstra, d.turkstra@jwfschool.nl )
Gedragsspecialist  (M. Klaver, m.klaver@jwfschool.nl en E. Ytsma, e.ytsma@jwfschool.nl)

Rekencoördinator (A. van Heeringen, a.vanheeringen@jwfschool.nl )
Taalcoördinator (I. Pieters, i.pieters@jwfschool.nl )
Het jonge kind (B. Bijma-Dansen, b.dansen@jwfschool.nl , M. van der Valk, m.vdvalk@jwfschool.nl )
ICT – coördinator (J. Visser, j.visser@jwfschool.nl )
Cultuurcoach (J. Mulder, judith.mulder@kunstkade.nl)

Onderwijsassistenten:
P. Timmerman (p.timmerman@jwfschool.nl ), J. de Jong (j.dejong@jwfschool.nl)

Directie:
H. de Graaf (h.degraaf@jwfschool.nl )

groep 1a   groep 1b  
juf Rinske

r.bouma@jwfschool.nl

juf Mellina m.vdvalk@jwfschool.nl
juf Simone s.dewitte@jwfschool.nl juf Elly e.ytsma@jwfschool.nl
juf Margriet K. m.klaver@jwfschool.nl    
groep 2a   2b  
juf Freda f.terstege@jwfschool.nl juf Thea t.tonjes@jwfschool.nl
juf Baukje b.dansen@jwfschool.nl juf Marloes m.bouma@jwfschool.nl
       
groep 3   groep 4a  
juf Welmoed w.wigarda@jwfschool.nl juf Sandra s.sijbrandij@jwfschool.nl
juf Anneke a.vanheeringen@jwfschool.nl juf Ypie y.ruiter@jwfschool.nl
       
groep 4b/5b   groep 5a  
meester Siebe s.katsma@jwfschool.nl juf Margriet K. m.klaver@jwfschool.nl
juf Yvonne y.slof@jwfschool.nl juf Agnes a.visser@jwfschool.nl
       
groep 6a   groep 6b/7b  
juf Karin k.andringa@jwfschool.nl juf Margriet B. m.bijma@jwfschool.nl
juf Anneke a.vanheeringen@jwfschool.nl juf Jolanda j.potjewijd@jwfschool.nl
       
groep 7a   groep 8  
juf Ilma m.bijma@jwfschool.nl meester Jan j.deboer@jwfschool.nl
meester Jasper j.visser@jwfschool.nl   meester Jasper                     j.visser@jwfschool.nl

 

Team Sinne Kinderopvang     
teamcarelfabritiusstraat@sinnekinderopvang.nl

(meer over dit onderwerp)