IKC Johan Willem Friso

Adresgegevens

U kunt ons bereiken via onderstaand telefoonnummer of
een mail versturen naar info@jwfschool.nl

C. Fabritiusstraat 21, 8932 HN Leeuwarden.
Telefoon: 058-2127623

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Medezeggenschapsraad

De instelling van de MR is in de wet geregeld. Iedere school is verplicht een MR te hebben. De MR kun je vergelijken met de Ondernemingsraad in een bedrijf. Het verschil is dat er naast de werknemers ook ouders, die ook een groot belang hebben bij het goed functioneren van de school, lid zijn van de MR.

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden, die het officiële beleid van het bestuur en de gang van zaken op school kritisch volgt.

Voor een goede belangenbehartiging is het cruciaal dat de MR weet wat er speel onder de ouders. Daarvoor kan altijd contact worden opgenomen met een van de leden van de oudergeleding of de voorzitter via de email (mr@jwfschool.nl

 

Notulen van de MR vergaderingen

27 september 2016

25 oktober 2016

12 december 2016

24 januari 2017

14 maart 2017

(meer over dit onderwerp)

Jubileum PCBO Leeuwarden e.o.